Všeobecné obchodní podmínky

 I. Obecné informace
 
prijimackybezstresu.cz poskytují výukové materiály.
Provozovatelem je Ing. Jiří Weinlich, Dlouhá 52, Zábřeh, 78901, IČ: 01610953, vedený u ŽÚ v Zábřeze. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky použití ( "Podmínky"), které upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb poskytovaných na prijimackybezstresu.cz, a právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 
II. Definice
Zákazník je fyzická osoba bez ohledu na věk, která má zájem o výukové materiály poskytované prostřednictvím prijimackybezstresu.cz.
Služby jsou služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím  prijimackybezstresu.cz
 
 III. Objednávka
Osobní údaje uvedené zákazníkem během objednávky jsou zpracovávány z oprávněného zájmu provozovatele, a to za účelem poskytnutí výukových materiálů, a to výhradně v elektronické podobě ve webové aplikaci projektu prijimackybezstresu.cz. Osobní údaje mohou sloužit k marketingovým účelům. Archivuje se jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Archivované údaje budou na žádost zákazníka smazány.
Pokud chcete využívat studijní materiály na prijimackybezstresu.cz, je nutné odsouhlasit naše podmínky.
 
 V. Ceny
Zákazník je povinen provést úhradu za studijní materiály přes platební bránu přístupnou na prijimackybezstresu.cz. Cena studijních materiálů je uvedena na stránkách prijimackybezstresu.cz. Provozovatel je oprávněn ceny kdykoli změnit, přičemž nové ceny jsou platné dnem jejich zveřejnění na portálu.
 
 VI. Vrácení úhrady
 Zákazník může požádat o vrácení poplatků za studijní materiály do 30 dnů od nákupu na základě žádosti zákazníka doručené na adresu info@prijimackybezstresu.cz.
 
 VII. Ostatní ujednání
Provozovatel se zavazuje, že informace vedené o zákazníkovi použije jen pro účely nákupu, k zasílání marketingových nabídek a neposkytne je třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány dle podmínek zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů) a podle směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zákazník uděluje Provozovateli souhlas ve smyslu zákona o elektronickém obchodu na zasílání e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které provozovatel nabízí. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat.
 
 VIII. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé výpadkem funkčnosti webu, nebo odesílání mailů. Rovněž nenese odpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením platební brány.
Provozovatel si vyhrazuje možnost uvedené podmínky, ceny a částky změnit.
 
Podmínky jsou platné od 17.11.2023